PHOTOS  |   CONTACT US  |   RESERVATIONS  |       Tel: +30 24260 23114, +30 24260 23158

הקמת הספרייה

הקמת הספרייה

צריך להודות למאמצים המשולבים של איואניס פריגוס (Ioannis Prigos) ושל הפטריארך האקומני, קאליניקוס השלישי, (Ecumenical Patriarch Kallinikos lll), שניהם דמויות בולטות ומובילות בזאגורה של המאה ה-18, על ייסוד ועל המוניטין המפורסם של המוסד ההיסטורי הזה.

פריגוס היגר כשהוא היה רק בן 16, על מנת ללמוד עוד, ולחנך את עצמו טוב יותר. לאחר טיולים סביב אלכסנדריה, ונציה וסמירנא, הוא הגיע בסופו של דבר אמסטרדם הולנד. שם הוא התעשר מאוד ממסחר. בשל היותו אדם דתי מאוד, הוא תרם סכום גדול של כסף לטיפול הקהילה האורתודוקסית באמסטרדם. עם זאת, את העיקר מהונו הגדול הוא הוציא על עירו, זאגורה. היה לו רצון גדול לשפר את ארצו, בראותו את ההתקדמות של אירופה ובהשוואתו אליה את האומללות ושיעבוד של יוון. התרומה הנדיבה הראשונה שלו בכסף, בספרים, בעזרי לימוד וכו', הגיעה לזאגורה ב- 1762.

במקביל, הפטריארך קאליניקוס השלישי, לאחר שירות פטריארכיה קצר וקשה בקונסטנטינופול וארבע שנות גלול בסינא (Sinah), חזר לעיר הולדתו ועסק בקידומה עד מותו. בית הספר, שקרא לו בשם "הלינומוסיאון" (Hellinomouseion) (משמעו " מוזיאון היווני", במובן של "המקום של המוזות ", - מקום של אמנות ומחקר, מעין מרכז התרבות היוונית), כבר היה פעיל יותר מ-40 שנה.